Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Wederdopers

Wederdopers te Afrt: Referentie(s): Bijz 2 30-51. Botter, Doopsgezinden, Godsdienst, Hezius, Houve

Voor een woordelijk verslag (meer is het niet!) van een verhoor van W in 1559 en om een indruk te krijgen hoe er zo een keten van personen werd opgerold, zie: J. Kleijntjens S.J., Onderzoek naar herdoopers in Amersfoort, Ao. 1559, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, Bijdragen etc. 61 3e afl. (1937) 648-651.