Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Waterput

 • Tijdens de opgravingen in 1991 werd, midden op de Hof, het onderste deel van een, toen uit historische bron niet bekende, waterput ontdekt. De put wordt echter vermeld in een Raadsresolutie van 15 mei 1534: 'Den raidt gebiet ende laet weten, dat een ygelick de (mit hoir wagen) hier mit turff ende hout te merckt comen, sullen elx mit hair wagen gaen staen after ende verbij de put op ten Hoff op 't verbueren elcke reyse elx V lb [5 pond] half totter stadtbehoeff ende halff tot behoeff deghene, die se bekuert.' (reeds in 1878 genoteerd in: Roots II, 281!).

  Er is geopperd dat de W een vervanging is (uit ca 1400) voor het rond 1375 in onbruik geraakte Wed. In 1445 is er echter een resolutie dat vuilnis uit de stad tegen een paal 'midden op de Hof' gestort moet worden; zou er dan al een put geweest zijn? Het ziet er daarom m.i. naar uit dat de W gefunctioneerd heeft van na 1445 tot even na 1534; dit is in overeenstemming met de in de W gedane (XV en XVIA) vondsten. Op de Stadsplattegrond van Braun en Hogenberg (getekend ca 1575) komt de W niet voor. De W werd gevoed door een nog altijd lopende Artesische bron.

  In juni 1996 werd er op de oorspronkelijke plaats een reconstructie geplaatst.

  Referentie(s): STAA-reeks nr 6 [over archeologie en reconstructie]. Artesisch water

 • In 1512 vroegen een aantal bewoners van de wijken Bloemendal en Teut aan het stadsbestuur toestemming een put te mogen graven; dit werd toegestaan, maar ze moesten zelf de W graven en voor het onderhoud zorgen; de aanvragers hadden het uitsluitend recht tot putten, alleen in geval van brand mochten ook anderen het putwater gebruiken.

  (Cf. Raads Dagelijks Boek).

 • Sommige huizen hadden (naast of in plaats van hun artesische bron) hun eigen W. Breestraat 12