Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Waterafvoer-veranderinging ME

Tijdens de opgraving in het Markthal-gebied werd de volgende waarneming gedaan. In de periode voor de stadsrechtverlening waterde het woongebied af op de Kortegracht/Langegracht combinatie; de percelering staat dan loodrecht op dat water; men kan dit een centripetale (middelpuntzoekende) afwatering noemen. Rond de periode van de Stadsrecht-verlening (1259) blijkt de percelering (dat is de huidige percelering) licht (9 à 10 graden) gedraaid en is zij ter plaatse op de Westsingel georienteerd; zij is dan centrifugaal (naar de buitenzijde gericht).

Zie ook: M. Krauwer, Waterwerken uit XIII (hoek Nieuwstraat / Muurhuizen), Nieuwsblad 25 (maart 1991).

Zie ook: Structuur