Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Vrijheid Der Stad (stadsvrijheid)

Hieronder wordt verstaan het landelijk (buiten de stadsmuren) bestuurs- en rechtsgebied van Afrt; de oudst bekende vermelding over stadsvrijheid is van 1344; de kern van de V is het Markegebied van agrarisch Afrt, dat na de verlening van het Stadsrecht onder stedelijk bestuur kwam; de NO marke is de Meent; in Z richting tot Bavoort is er Woesteigen; in ZW de Afrtse Berg; in het W de Afrtse Enk, de Vlasakkers en de Birkt en tenslotte de Koppel een gebied N van de Eem buiten de Koppelpoort; dan zijn er nog deels op onbekende wijze aan de stad gekomen: in het N Bloemendaal en Pothof; in het Z de Gerechten van Randenbroek, Utenhage, de Akkeren, Swynenvoirt en Zwartekamp. Er zijn, met de buurgerechtigden, vele grensgeschillen en geschillen over het (jacht)recht geweest; een zekere fixatie van de grens vond in 1681 plaats door het plaatsen van limietpalen (grenspalen) door de Magistraat; in 1916 vond er een grondruil met Leusden plaats waardoor de Z helling van de Afrtse Berg aan Afrt kwam; het basisgebied van de Gemeente Afrt was zo tot stand gekomen. Moord(3)

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.16-17 en 41-44.