Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Voorde

Duits: -furt; Engels: -ford; Frans: gué).

Is een voor mensen, wagens en vee doorwaadbare plaats, met zandige ondergrond, in een rivier. Is de ondergrond klei of veen dan wordt het woord-deel '-drecht' gebruikt. Het oppervlak van de weg heeft nagenoeg dezelfde hoogte als het wateroppervlak ter plaatse bij laagste stand; hierdoor sijpelt het water van stroomopwaarts naar stroomafwaarts; het is zo een overloop. Er zijn soms (stap)stenen aan één zijkant; zij dienen voor markering van de V bij hogere waterstand, er kan ook met droge voeten overheen gelopen worden. Mogelijk is er in later tijd een verharding van de rivierbodem ter plaatse van de V; daar het zand of de klei daaronder weg kan stromen moet men zich van de stabiliteit van de ligging van de V geen al te overdreven voorstelling maken.

De preciese ligging van de Afrt V is onbekend; mogelijk was deze ook enigszins 'mobiel' (zie hiervoor); men heeft wel gedacht: ter hoogte van de Lutherse kerk in de Langestraat of daar waar de Bloemendalsestraat op het Havik komt.

Niet alle namen met -foort wijzen overigens op zo'n passage-mogelijkheid; in bv Montfoort wijst het woorddeel op een versterking (relatie met het Franse fort (= sterk). Voor een andere vorm van contact tussen water en weg: Wed.

Zie ook: Ontstaan van Amersfoort

Voorde-namen

in de buurt van Afrt: Amersfoort, Bavoort, Lysenvoerde, Swynenvoirt.

Referentie(s): Halbertsma, 1959 p.7.