Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Vishal

Vishal is oorspronkelijk en thans weer gelegen bij de kruising Kortegracht/Langegracht en Langestraat; deze plek op de brug over de gracht heette Plaats; het is een hal (uit 1657) met op houten kolommen geplaatst dak en hardstenen visbanken (de huidige hardstenen zuilen van de banken komen van de Vishal van Haarlem); 1856 verplaatst naar Lieve Vrouwekerkhof; 1987 tijdelijk opgeslagen en later (1988) teruggeplaatst op brug; Nieuwsblad 9 (apr 1987) en Nieuwsblad 14 (juni 1988).

De huidige vrijdagse vismarkt vindt op de Papenhofstede plaats; de vishandelaren prefereren een hard-plastic ondergrond voor het snijden van de vis i.p.v. hardsteen!

Zie ook: Arend