Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Vijver, De

Oudste vermelding van deze naam: 1416. Straat uitkomend op Achter het oude stadhuis; waarschijnlijk een uitstulping van het Havik; de zo ontstane V diende mogelijk in een later stadium om vis vers te houden. Het ophogingspakket van vuile stadsgrond is hier zeer dik.

Tijdens de opgraving op de Hof in 1991 werd er aan de W-zijde ter plaatse van het latere stadhuis de sporen van een deel van een 'insteekhaventje' gevonden (Krauwer en Snieder, 1994 p.36; ofschoon er geen waarnemingen in de richting van de Vijver zelf gedaan konden worden, lijkt het waarschijnlijk (ook al door het hoogtelijnen-patroon ter plaatse) dat dit 'haventje' zich verder W-waarts uitstrekte. Misschien was het in eerste instantie wel 'de' haven van het vroegste ME Afrt.

Voor een kaartje met preciese ligging van Infirmerie en Begijnhof, zie: Weer-klank p.60; er is een gevelsteen met de naam Kolf.

Zie ook: Remonstrantse kerk