Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Vestingwet van 1874

In deze wet wordt de verdediging van het land door middel van linies geregeld; de klassieke rol van individueel verdedigbare (bewoonde) steden is uitgespeeld. Sinds dat jaar is het gebied direct buiten de stad beschikbaar voor stedelijk-industrieel gebruik; voor die tijd moest het als schootsveld vrijgehouden worden; mogelijkheden voor verberging van een naderbij sluipende vijand mochten niet aanwezig (of slechts van gemakkelijk sloopbare constructie) zijn. De wet maakte eveneens de bouw van Kazernes (tot dan werden militairen in leegstaande grote gebouwen in de stad gelegerd) buiten de stad mogelijk.

De aansluiting van Afrt op het Spoorwegnet in 1863 stimuleerde de ontwikkelingen buiten de oude grenzen van de stad.

Zie ook: Bergkwartier, Garnizoen, Grebbelinie, Uitbreiding