Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Verkiezing van De Magistraat

  • Gemeenslieden-democratie. In de ME vond jaarlijks op 5 januari (dartienavond, driekoningen-avond) de keuze van een nieuwe Magistraat door loting plaats. De aftredende Magistraat wees daartoe ca 50 gekwalificeerde burgers aan; 13 van hen (de Keurlieden) werden uitgeloot. Deze 13 keurlieden kozen uit de overige ca 37: 2 burgemeesters, 12 schepenen en 12 gemene raden. De keurlieden waren verder dit jaar uitgesloten voor deelname aan het stadsbestuur. Daarnaast was er nog een college van 18 leden: 6 uit de 3 stadswijken (Kamp, Breul en Krommestraat).

    Referentie(s): Hovy, 1986 p.56.

  • Autonome oligarchie. Na 1579 werd dit ME systeem verlaten (het was tè democratisch en de uitkomst te onvoorspelbaar). De stadhouder benoemde jaarlijks de nieuwe Magistraat uit een dubbeltal voorgesteld door de aftredende Magistraat. Later vond de uitloting plaats door en uit de aftredende Magistraat. Stadhouder Willem III bewerkte via het 'Regeringsreglement' van 1674 dat de burgemeesters en schepenen voor 2 jaar benoemd werden. Zo ontstond een Oranje-oligarchie. Plooierijen

    Referentie(s): Hovy, 1986 p.88-89 en 106-107.