Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Uitbreiding

Uitbreiding van de stad buiten de tweede muur en wal werd pas mogelijk bij het in werking treden van de 'Vestingwet' van 1874; in deze wet werd de verdediging van Nederland als geheel geregeld door middel van linies. Aan het bestaan van in feite functieloze vestingen werd toen een einde gemaakt; de concentratie van het landelijk verdedigingsstelsel leidde tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.