Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Trotseerloodjes of traceeloodjes

Loden plakjes in schild- of medaillon-vorm (afm: ca 5 x 6 cm); zij worden door de meesters van het dakdekkers-, loodgieters- en pompmakersgilde bij dakbedekking door soldering aangebracht over de kop van spijkers om inwatering (en dus verrotting van het onderliggende hout) via de spijkergaten te voorkomen; zij zijn vaak (eenvoudig) versierd en van gereedschapsafbeeldingen, naam of initialen en jaartal voorzien; zij komen nagenoeg alleen N van de grote rivieren voor. In Afrt behoorden tot 1617 de meesters tot het Timmerliedengilde; na dat jaar tot het Metselaarsgilde.

Afgebeelde gereedschappen zijn: leihamer, pomp, loodklopper en soldeerbout; alleen in Afrt (op een landelijk totaal van ca 900 exx) wordt ook wel de pompstok afgebeeld. De pompstok is een manshoge ijzeren staaf met bolvormige verzwaringen, die dient om verstopte pompbuizen door te steken; mogelijk is dit een voor O-Utrecht specifiek instrument; het snel toestromende Artesische water nam nogal wat zand mee, waardoor in deze streek verstoppingen in de buis konden ontstaan. Het oudst bekende T in Afrt is van 1680 (vermoedelijk van Huygh Corton); van de 18 bekende T van vóór 1920 zijn er: 5 uit XVII, 7 uit XVIII, 4 uit XIX en 2 uit XX.

Referentie(s): Steijn, 1996 en pers. med. P.P. Steijn.

Zie ook: Breestraat 24 Doornink, van Meys, Oonk, van