Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Tolman, Rinke

(1891-1983) Bioloog/auteur (natuurpropagandist) te Soest; vestigde de aandacht op het belang van de Lange en Korte Duinen (thans Aardkundig Monument), het Soesterveen, de Soester Eng en de Eemlandse polders.

Pub. Redaktie samen met Jan Vriends van de serie: Wat leeft en groeit, Spectrum, Utrecht, 40 delen; regelmatig medewerker aan het tijdschrift De Wandelaar (Drukkkers en uitgevers ( Schoonderbeek)).