Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Tempe

Is een nauwe vallei in Thessalië (Griekenland) met een bekoorlijk onbedorven (geen stadsleven) landschap (ook wel: een Arkadisch landschap); in West-Europa vaak als symbool voor het ideale landschap met het daarbij behorende landleven gebruikt.

  • Het is de titel van een gedicht door J. Bremer C.F.: Het Amisfoortse Tempe (oorspronkelijk in het werk van A. Matthaeus (1693); opgenomen in Van Bemmel, 1760 II p.994-1006).
  • Het is eveneens een gedicht door Pieter Pypers (Pijpers) getiteld: Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh; landgedicht; het is in 1803 te Amsterdam, de plaats waar Pijpers eigenlijk woonde, uitgegeven (Referentie(s): Tempe). In wezen is deze rijmende tekst, zoals in de inleiding gezegd wordt, een 'denkbeeldige wandeling door Eemlands bekoorlyke landsdouwe'. Deze schilderingen, overwegingen en bespiegelingen heeft hij op Puntenburgh op papier gezet. Door de toenmalige kritiek is dit rijmwerk niet goed ontvangen; Pijpers heeft dit zich sterk aangetrokken; mogelijk heeft het zijn dood in 1805 verhaast. Uit het gedicht blijkt zijn belangstelling voor landgoederen en Tuinen. Uylenbroek