Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Teeling, P.S.

(-na 1972) Sinds 1927 ambtenaar van het Kadaster; 1946-1953 geplaatst te Afrt; daarna naar Alkmaar. Auteur van een 125-tal historische artikelen in de AC en WAS-krant (Winkeliers en Ambachtsvereniging Soesterkwartier; lokale krant uit Soesterkwartier); vanuit Alkmaar schreef hij nog incidenteel over Afrt, maar meer over Medemblik. Knipselboek in documentatie van Museum Flehite.

Pub. Landmeters van de kadastrering van Nederland, Apeldoorn (Hoofdirectie van het Kadaster en de Openbare Registers), 1984.