Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Straalsond, Sibertus

( ) Blijkens de Blaffert van 1755 toen de grootste individuele huizenbezitter van de stad (27 percelen); zijn naam wordt (als medestander) in 1703 ook genoemd in het doodvonnis van Pieter van Houten en Richard Saab n.a.v. de Plooierijen. De Familienaam wijst op de contacten met het O Hanzegebied (Stralsund; Mecklenburg-Voor-Pommeren); mogelijk is de familie via de Hanzestad Deventer bij ons terechtgekomen; de naam komt nog niet voor in Roots (lopend tot 1580) en niet meer in het Nederlands Repertorium van Familienamen (prov. Utrecht) uit 1947.

Zie ook: Oorsprong van de Afrt bevolking