Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Sticht 't

Andere naam voor het bisschoppelijke (Landsheerlijk) gebied (gewest, later de provincie) rond Utrecht. Hiervan in moderne tijd afgeleid: 'Stichtse rotonde'. Het bisschoppelijke gebied aan de andere zijde van de IJssel (Overijssel en Drenthe) heette: het Oversticht. De bisschoppelijke macht boette in Drenthe ernstig in na de door hem verloren slag bij Ane in 1227 tegen de Drenthse boeren.