Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Staking

Een vroege

In 1555 staakten de wevers en de vollers nadat er van stadswege een strengere, naar hun mening onuitvoerbare, ordonnantie op de lakennijverheid was uitgevaardigd. De stad miste zo inkomsten; de handwerkslieden kregen honger; de staking verliep, maar de verordening werd versoepeld. Als bron dient het ambtelijk dagboek van burgemeester Cornelis Volckens over 16-18 maart 1555. Autobiografisch materiaal

Referentie(s): J.H.P. Kemperink, Een staking in Amersfoort in de zestiende eeuw, FL 1 (april 1966) 66-70.