Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Stadsregering

Zie ook: Cameraar

In 1544 werd door Karel V de Ordonnantie op de administratie der justitie en policie aan Afrt opgelegd; dit betekende het einde van de stedelijke autonomie [en de corporatieve democratie]; het was de instelling van een aristocratisch stadsbestuur als werktuig van een absolutistisch regeringsstelsel.

C.A. van Kalveen, Amersfoortse rechtsbronnen uit de zestiende eeuw, in: Verslagen en mededelingen van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oudvaderlandse Recht, Bussum, NS 5 (1987) 33-64 [bespr: FL 20 no 3/4 dec 1989 48].

Lijst van Magistraaatsleden (1405-1760) in Van Bemmel II;

aanvulling tot 1795: J.M. Reinboud, De Navorscher 98 (1959)

Referentie(s): J.G.Smit, De samenstelling van de S van Amersfoort 1570-1590, doctoraalscriptie Utrecht, 1968 [copie in Amersfoorts Gemeentearchief] FL 4 juni 1971 14-15.

J.G. Smit, Het stadsbstuur van Amersfoort 1795-1851, Jaarboek vh Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 33 (1979) 263-283.

Lisenka Schmitz, Amersfoort en de Gemeentewet: onderzoek naar twintig jaar stadsbestuur, 1840-1860, Amersfoort, 1986, doct. scriptie in GAA, FL 19 no 1/2 juni 1988 16-17.