Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Stadsbestuur

Het S of Magistraat bestond tot 1795 uit een college van burgemeesters, secretaris, Schout en Schepenen; deze ontwierpen wetten (keuren), bestuurden en spraken recht; kortom er was geen scheiding van machten, zoals het XVIII Verlichtings-ideaal wilde (de trias politica van Montesquieu uit 1748). Gedurende 2 jaar (1674/75) was er een Pensionaris/syndicus.

Na 1795: uit een college van Burgemeester en Wethouders met een Secretaris en een (selectief samengestelde) Gemeenteraad; recht werd er toen gesproken door een aparte rechterlijke (landelijk georganiseerde) macht. Na 1851 is er de Gemeente-wet.

Zie ook: Lijsten, Secretaris