Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Soesterkwartier

Wijk van Afrt, N van het NS station en W van het oude Afrt; N begrensd door de Eem; een deel heet Spoorwijk, dat ontstaan is n.a.v. de bouw en opening in 1904 van de Hoofdwerkplaats NS.

Referentie(s): Hoofdwerkplaats Amersfoort in vogelvlucht, Amersfoort, 1983.