Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Societeiten

Aan het eind van de XVIII kwamen, mogelijk vanuit het fenomeen koffiehuis, S op. Overigens was rond 1600 het logement (Hotels) 'De Doelen' waarschijnlijk ontstaan uit de S-functie van het ter ziele gaande schuttersgilde. In de eeuw der Verlichting hadden heren er behoefte aan om, aangenaam sociaal verkerend, het laatste nieuws en gedachtengoed te horen en te bespreken. Er was een leestafel met de laatste kranten, pamfletten en spectatoriale geschriften. Men kon er ook koffie of sterkere drank drinken en een pijp roken. Het kon niet uitblijven dat er zowel Prinsgezinde als Patriottische S kwamen. Bij gebrek aan bronnen is de vroege geschiedenis van de Afrt S lacuneus. Een vroege S is waarschijnlijk het op 29 december 1783 opgerichte patriottenkorps-excercitie-genootschap 'Voor Stad, Land en Vrijheid'. Pijpers

Referentie(s): De Navorscher 98 afl.1/2 [1959] 44-47.

In 1785 is er een politiek actief Koffiehuis gedreven door Akkermans. In 1786 is er sprake van een burger-S Dashorst en in 1798 moet de S de Bremerton, verdacht van Oranjegezindheid, zijn archief laten zien; in dat jaar neemt deze S de naam Eendracht aan. Het Muziekcollege is Oranjegezind. In 1796 is er een S Keizerskroon of Burgerzin op de Hof; deze gaat in 1798 evenwel ten onder. In de Franse tijd wordt ieder sociaal leven, zijnde als samenzwerings-mogelijkheid verdacht, bestreden. Bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden komen er nieuwe initiatieven. In 1814 is er een S op Randenbroek; hier kunnen ook dames terecht; in 1824 gaat deze S vermoedelijk naar de Hooiberg aan de Eem.

Zie ook: Amicitia [A. Matheij, Herensocieteit Amicitia 150 jaar, AC 22-2-1986].

Zie ook: Concordia (iets met Patriotten??) (Langestraat 113 ??) FL 19 1/2 juni 1988 16. In 1771 was het een logement met een Kolfbaan in de tuin.

Zie ook: Harmonie naast Concordia; thans deel van gevel Wim Jacquet

Zie ook: Vereeniging, Soc de - Stovestraat; bezit een goede kegelbaan (1899). Het sociëteitsgebouw was sinds 1897 een onderdeel van de uit XVI daterende herberg het Valkje aan de Valkestraat 14.

Referentie(s): Elias, 1995.

Zie ook: Heunks, Kolfbanen, Musieckzaal