Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Sint Jan of Johannes de Doper

Verkondiger van het naderende rijk van de Messias; erkende Jezus als Messias; doper van Jezus; kwam in de kerker van Herodes Antipas terecht; werd op aanstichten van Salome vermoord; schutspatroon vooral bij stuipen en vallende ziekte (Sint Jan zou God hebben gevraagd hem het geheim van de bliksem te laten kennen; Sint Jan sloeg na verhoor van zijn bede als een stuiplijder ter aarde); het Sint Janskruid (Hypericum) is een goed middel tegen vallende ziekte; ook aangeroepen bij keel- en hoofdpijn en bij pijnlijke kinderkwalen; feestdag 24 juni.