Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Sint Anna

Echtgenote van Joachim; moeder van Maria, die weer de moeder van Jezus Christus is; in de evangeliën wordt zij niet genoemd, maar wel in apocriefe boeken. Doordat zij een gewoon mens was, is zij gemakkelijker voor mensen als voorspraak bij Maria of Jezus toegankelijk; vandaar haar grote populariteit. Iconografisch komt vaak de combinatie Anna/Maria/Jezus voor: zo'n groep heet St Anna te Drieën of Annatrits. Naar haar is de Annakapel genoemd; er is ook een klok met opschrift SANCTA ANNA VOCOR, gegoten door G. van Wou (1500); thans in RK kerk OLV Hemelvaart (Elleboogkerk, Langegracht).

Referentie(s): E. Muller en W. Deeleman-van Tyen, Handleiding bij de kaarten over de verspreiding van de Annadevotie in Nederland tot 1800, Zeist, ca 1991, p.21.