Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Schuilkerken

In 1580 werd hier de openbare uitoefening van de mis voor Rooms Katholieken verboden; t.a.v. schuilkerken was het stadsbestuur zeer tolerant; de beide grote kerken en de kapellen van de verschillende kloosters werden echter aan de Gereformeerden (thans Nederlands Hervormde kerk) overgedragen. Er ontstonden vier schuilkerken:

  1. De H. Willibrord- en Bonifaciuskapel aan de Muurhuizen (thans bibliotheek in het gebouw van de ROB);
  2. De H. Georgius kapel aan 'T Zand (thans Oud-Katholieke Kerk);
  3. De kerk van de H. Franciscus Xaverius aan 't Zand;
  4. De kerk van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart (Elleboogkerk) aan de Langegracht.

De pastoors van 1. en 2. waren de rechtsopvolgers van de oude pastoors; de kerken 3. en 4. werden bediend door missionarissen in het ontstane 'heidense' missiegebied. De sfeer in de stad op religieus gebied was overigens zeer tolerant; er is nagenoeg (zie hierover 5.) nooit echt sprake geweest van problemen.

  1. Vanaf 1651 bestond er een Jezuieten-schuilkerkje in een van de huizen tussen Havik en Vijver; het had een ingang aan de Vijver; het werd bediend door de misschien iets te ijverige Pater Joannes van Alckemade; in 1655 verzochten verschillende predikanten aan de Magistraat dit te onderzoeken en aan zijn bedrijf een einde te maken; in 1661 en 1665 kwam de kwestie weer aan de orde en wordt de schuilkerk dichtgemetseld en het interieur afgebroken; de Jezuieten werden uit de stad gezet; in 1666 en in 1677 worden de maatregelen nog eens aangescherpt; de zaak suddert nog door tot in de XVIII. Godsdienst, Papenlaantje, Statie

Referentie(s): Beurden, Van, 1924a.