Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Schilders

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.63/64, 67, 70/71, 78, 97, 107, 112-117, 131 en 136.

Er is in Afrt een St Lucasbroederschap geweest met een naamboek [Referentie(s): L.van Hoorn -Koster, Gerrit Laurenszoon van Stellingwerff, een Amersfoorts schilder uit de 17e eeuw, FL 17 no 4 feb 1986 58-63]

 • Apeldoorn, Jan

  Bor, Paulus FL 19 no 1/2 juni 1988 17.

 • Bor, Paulus II is een neef (geen zoon) van Bor I
 • Campen, Jacob van
 • Dam, Willem van (1895-1964) FL 25 no 3/4 (juli 1996) 30-34.
 • Greeve, Stephanus
 • Van de Gumster (Afrt schildersgeslacht, FL 19 no 3/4 dec 1988 60.
 • Harting
 • Henricx, Simon (vóór 1600-1630) caravaggist; schilderij (De dood van Ananias, 1619) in Regentenkamer St Pieters en Bloklands Gasthuis.

  Ref: A. Blankert en L.J. Slatkes (red), Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht, 1986 [FL 19no 1/2 juni 1988 17]. Is ook exploitant van het logement De Stads Doelen (voormalig Observantenklooster); zie ook: Van Hoorn en Hovy, 1982, p. 57, 66, 72.

 • Hoorn, Jordanus
 • Maasz, Rijck
 • Nieweg
 • Noort (Oort), Lambert van
 • Oltmans, Alexander (1814-1853) tekende in Afrt.
 • Pieneman, Jan Willem (1779-1853) had atelier in Muurhuizen 131 (bij Kamperbinnenpoort).
 • Pieneman, Nicolaas (Afrt 1809-1860) zoon van J.W. Pieneman.
 • Schulman, David
 • Springer, Cornelis (1817-1891) verwerkte in zijn deels gefantaseerde Nederlandse stadsgezichten vele malen Afrt elementen.
 • Staverden, Jacob van

  Referentie(s): M.W. Heijenga-Klomp, Jacob van Staverden en Caspar van Wittel, twee schilders van Amersfoort te Rome, FL 21 3/4 aug 1991 34-49.

 • Stellingwerff
 • Stom (Stomer), Matthias (Afrt ca 1600-Sicilië 16??) 1630 in Rome; ca 1632 in Napels.

  Referentie(s): J. de Meyere en H. Weijma, Anamorfosen; Kunst met een omweg, Bloemendaal, 1989 [p.40: anamorfose van de H. Hieronymus, ca 1630].

 • Veenendaell, Thomas van

  Referentie(s): L. van Hoorn-Koster, Thomas van Veenendaell, een 17de eeuwse Amersfoortse schilder, FL 21 3/4 aug 1991 50-53;

  L. van Hoorn-Koster, Het geheim van een door Thomas van Veenendaell geschilderd mansportret ontsluierd, FL 22 no 3/4 nov 1992 22-25 [Portret van Ds Ernestus van Harlingen ( -1705), zoon van Ds Henricus Maartensz van Harlingen (ca 1614-1684). Zie voor een aanvulling ook: FL 25 (foutief gedrukt: 24!) nr 1/2 (november 1995) p. 13, noot 33.

 • Wiggers
 • Wisselingh
 • Withoos, Matthias en familie
 • Wittel, Caspar van (Vanvitelli) zie: Staverden, van.
 • Wolter, Hendrik Jan (1873-1952) werkte in Amersfoort FL 6 feb 1974 15-16.