Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Sacramentsviering

Deze is minder bekend als de latere verering van O.L.Vrouwe van Amersfoort; de S vond haar oorsprong in de redding van een hostie (Hostie-wonder) tijdens de grote stadsbrand van 1340.

Referentie(s): C.A. van Kalveen, Oorkonden betreffende de S te Amersfoort, 1340-ca 1440, Jaarboekje Oud-Utrecht 1968 27-40 [FL 3 jan 1970 36].

Zie ook: Branden, Mirakel