Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Saab

Saab, Geslacht

Referentie(s): G.van Niekerken, Het geslacht Saab te Bunschoten, Nederlandsche Leeuw 104 4/5 april/mei 1987 kol 130-144.

Saab, Richard

(ca 1647-1703). Notaris te Afrt; bekende activiteitsperiode 1677-1703; Kapitein in de Burgerwacht (Schutterij); speelde in 1703 een rol tijdens de Plooierijen; wordt door Van Niekerken, 1987 behandeld; is op de Hof geexecuteerd.

Zie ook: Hotels (De Vergulde Zwaan) Van Houten, Pijpers

Saab, Volquen

Notaris te Afrt; bekende activiteitsperiode 1716-1746.