Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Rootselaar

Rootselaar, Jan van

Apotheker; kocht in 1752 een tuin met speelhuis buiten het Heerepoortje van zijn zusters Elisabeth en Magtelt [cf. een toevallig door mij geziene transport-acte in particulier bezit].

Rootselaar, Wilhelmus Franciscus Nicolaus van

(Afrt 1834-Afrt 1900) In 1859 priesterwijding; 1875 kapelaan in Afrt; woonde bij zijn vijf ongehuwde zusters op 't Zand 33; in 1876 benoemd tot (hoewel overigens daar niet toe opgeleid) waarnemend gemeentearchivaris; in 1878 verscheen zijn tweedelige: Amersfoort 777-1580, hierin letterlijke aanhalingen uit de resolutieboeken en andere archivalia zonder tot een historische synthese te geraken. Deel I: na een min of meer chronologisch-thematische inleiding [pp.1-435] volgt een jaarsgewijze, 1389-1440, opsomming van de voornaamste in het archief gelezen gebeurtenissen [pp.435-516]. In deel II wordt deze voortgezet, 1441-1579 (als RK-priester eindigt hij (droevig gestemd) bij de Alteratie) [pp.1-511] Door de slechte typografie, een index met ernstige tekortkomingen en het ontbreken van een inhoudsoverzicht, is het boek moeilijk toegankelijk, maar er staat wel zeer veel in! In feite is het een, zij het incomplete, index op sommige Archiefbestanddelen vóór 1580. Voor een gedetailleerder inhoud zie: Historiografie. Later materiaal wordt, in overigens veel leesbaarder vorm, behandeld in zijn, ook gebundeld verschenen, Sprokkelingen (1898 en 1899) in 200 krantenafleveringen en in twee delen Geschiedkundige bijzonderheden (1897 en 1898).

In 1878 was hij mede-oprichter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite; hij stimuleerde de Restauratie in 1885/86 van de Koppelpoort; hij werd als archivaris opgevolgd door H.J. Reynders. Zijn laatste levensjaren werden bepaald door een conflict met zijn medebestuursleden. JVFL 1900 6-8. B.G.J. Elias, Van Rootselaar versus Flehite / Een tragisch conflict, FL 24 1/2 (mei 1994) 17-20; Hovy, 1986 pp.138, 146-148.

Zie ook: Historiografie