Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Rooilijn

Denkbeeldige lijn waarbinnen zich de bebouwing moet bevinden; er is een R voor de voorgevels in de straat en er is een R voor de hoogte van de bebouwing. Het beleid bij restauraties en 'invullingen van gevelwanden' is zodanig, dat gepoogd wordt zoveel mogelijk de oude, gegroeide, R (met zijn kleine afwijkingen) te handhaven.