Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Resolutieboeken

Een belangrijk bestanddeel (290 delen) (inv no 35) van het GAA wordt gevormd door de R; deze bevatten de besluiten en handelingen van het stadsbestuur. R is mogelijk een W-Nederlands georienteerd woord, dat hier voornamelijk in XVIII gebruikt wordt. In de ME - XVI heet het hier Raadsdagelijksboek, terwijl in de XVII de term Policeyboeken ingang vindt (Policey in de betekenis van wetgeving en uitvoering); in wezen zijn het 3 verschillende termen voor eenzelfde zaak. Heunks

Referentie(s): Brongers, 1995 (electronisch toegankelijke index over de jaren 1376-1571 via Roots I en II); Brongers, 1999.