Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Randenbroek

Huis en bewoners: Hofstede gelegen op een rand van een moerassig gebied (broek); de directe woonomgeving met het huis was wat hoger gelegen op een van de zandhoogten, die als een lint aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug in het lage gebied liggen (zoals bv de Heiligenberg); oudste vermelding 1325: de ambachtsman Arnoud, heer van IJsselstein ontvangt R in leen van de bisschop van Utrecht; woonplaats van de families Eggert, De Grebber en Beren ((1405-na 1579 / vóór 1600). De Van Campens woonden er tussen 1605 en 1660; één van hen is de bouwmeester, 'project-ontwikkelaar' en schilder Jacob van Campen (1595-1657) tussen 1626 en 1657. Daarna de families Heerman, De Bruyn, Van Oosten de Bruyn en Beels (van 1660-1814); vervolgens was het een Societeit tot 1824 (Kolfbaan); de hoofdpoort aan de Heiligenbergerweg draagt jaartal 1822; in 1822 werd de familie Van Lilaar eigenaar tot 1833. Een van de bekendste latere bewoners was A.M. Tromp van Holst (van 1880 tot 1903), hij bleef tot zijn dood in 1920 eigenaar. De laatste particuliere bewoners en eigenaars waren de Heer en Mevrouw Vrijdag-Moll van Charante (tot 1952), via Mr W.G.D. Vrijdag (hun zoon) kwam het archief R voor Van Hoorn beschikbaar. Tussen 1958/60 is R gerestaureerd.

Referentie(s): H. Poots in DSA 31-3-1982; Hovy, 1986 pp.114-117; W.J. van Hoorn, Een hofstede genaamd Randenbroek: van leengoed tot stadspark, Amersfoort, 1991 [zie ook: FL 22 no 3/4 nov 1992 43-44].

Tuin: Er is al een kaart uit 1562 bekend waarop slingerende en geometrische (fruit-boomgaarden) elementen te zien zijn; vervolgens is er een aantal chronologisch fraai opeenvolgende (1680, eind XVII, 1724, 1814, 1920) kaarten.

Referentie(s): Tempe pp. 203-210; hier een notitie bij p. 203 over de Bruin, oud-burgemeester van Haarlem, deze bepaalde bij testament dat er geen boom op deze schone plaats geveld mocht worden.

Tijdens de werkzaamheden door Van Lunteren in de tuin werden er een Koetshuis en een Oranjerie gebouwd.

Referentie(s): U.M. Mehrtens, Randenbroek en de tuinarchitect Hendrik van Lunteren (1780-1848), De Woonstede door de eeuwen heen no 59 (september 1983) 16-23; S. Hovens, Restauratie Koetshuis Randenbroek, Nieuwsblad 38 (1994).

Zie ook: Brosterhuysen, Tolhek, Tuinen