Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Propaganda

Propaganda voor verblijf en wonen in Afrt:

 • 1899: een wandelgids; Referentie(s): Wandelgids.
 • october 1899: P.H. van Haselen (gevestigd Plantsoen) geeft een boekje (16 pp.) uit om zijn plannen voor een villapark (650.000 m2) op de Afrt Berg bekend te maken: Amersfoort als woonplaats in het hartje van ons land; hij maakte hierbij ook propaganda voor het wonen in de stad als zodanig (centrale ligging, nieuw station, goed drinkwater, reusachtig hotel, foto's van stedenschoon en militair muziekcorps); zijn plannen (ontwerp: H.F. Hartogh Heys van Zouteveen) werden gedragen door de Naamlooze Vennootschap Amersfoort (gevestigd te Amsterdam).
 • ca 1910: [auteur ?], Gids voor Amersfoort, uitg. VVV (blijkens advertentie gedrukt door de pas sinds 1906 actieve Melchior) (impliciete nadere datering: J. van Dorssen - p. 28 - is nog torenwachter; hij stopte in 1913); 2 plattegronden (getekend door Jac. van Baars) mogelijk werd los bijgeleverd 'Plattegrond van Birkhoven' (schaal 1:10.000) gedrukt door A.L. Versluys, Amersfoort; 9 'wandelingen' door stad en omgeving; op p.33-34 is een jaartallenlijstje (Kroniek) met saillante details over beleg van 1427 (met de kokend-bier-defensie); op p.28 mededeling over de Putjesdrukkerij.
 • 1913: Gids voor Amersfoort [in het midden ... vrij van malaria ... natuurschoon ... bezienswaardigheden ... vacantieverblijf], VVV, Afrt.
 • 1914: Gids voor Amersfoort [in het midden ... etc ... vacantieverblijf], VVV, Afrt (met uitslaande gekleurde kaart, gedrukt (lithografie) door A.L. Versluys, Amsersfoort).
 • ca 1915: Amersfoort als woonplaats, uitg. door de Reclamecommissie der Gemeente in samenwerking met G.J. van Amerongen (139 pp. en gekleurde kaart van de Gemeentelijke Bouwterreinen op de Afrt Berg, schaal 1 : 10.000 met kadastrale nummers der particuliere eigenaren); (impliciete datering op p. 103); 15 auteurs behandelden verschillende aspecten van Afrt.
 • februari 1919: Amersfoort en de Industrie, uitg. door de Reclame-Commissie der Gemeente (Omslag-ontwerp door V.D. Maa ..?; 92 pp. en kaartje verbindingen via (mogelijk toekomstig) en bestaand water en bestaand spoor, lijst van banken en overzicht van scholen en internaten); W. van Haselen P.Hzn is Gemeente-makelaar. Gedrukt bij G.J. van Amerongen.
 • ca 1920: Gids voor Amersfoort, VVV, Afrt (met 2 plattegronden).
 • begin 1927: Amersfoort als Woonplaats, uitg. door de Reclamecommissie der Gemeente. (142 pp. en reproductie van de kaart van Blaeu) Gebonden en ingenaaide editie; tekening van het Monnikendam door W.J. d. G op voorplat. 17 hoofdstukjes over geschiedenis, gezondheid, stedelijke voorzieningen, spoorverbindingen, onderwijs, Spakenburg/Bunschoten, Belgenmonument en verdedigingwerken. J.H. van der Meiden en H. Martin schrijven over De Zeven Boompjes en de Galgenberg.
 • ca 1928 (t.g.v. Olympiade): Amersfoort, VVV, Afrt (8 pp.). Voor- en achterzijde: tekening door G. Adriaans van Koppelpoort. Op p. 8 zeven 'courses en auto' met Afrt als begin en eindpunt; van 34 tot 147 km lengte.
 • ca 1930: Gids voor Amersfoort; met plattegrond der stad en omgeving, Valkhoff's Boekhandel (Y.O. de Jong). Met veel reclame voor winkels, hotels, garages, stalhouders en lunchrooms.
 • ca 1935: [auteur: K(?ramer)], Amersfoort, De Stichtsche tuinstad wacht U!, Drukkerij B. Kramer m.m.v. VVV, Afrt). Voorplat getekend door 'KNOBBE'. (48 pp. met 2 kaarten: plattegrond van Afrt directe omgeving en bereikbaarheid (getekend door KB); impliciete datering: de Kei ligt sinds 1932 in het Plantsoen; Kamperbinnenpoort is in 1931/33 gerestaureerd) met foto's en historisch interessante reclame. Kramer was een historisch ge├»nteresseerde uitgever.
 • mei 1936: [auteur: K(?ramer)], Amersfoort waar de klokken van den ouden toren de stem der natuur begeleiden, Drukkerij B. Kramer m.m.v. VVV. Voorplat: fotomontage, met zwart, rood en goud. Tekst, centerfold: Plattegrond van Afrt en directe omgeving, kaartje bereikbaarheid getekend door KB, foto's, advertenties (o.a. door Kramer).
 • mei 1938: [auteur: K(?ramer)], Amersfoort waar brem en heide bloeien, Drukkerij B. Kramer m.m.v. VVV, Afrt. Voorplat gesigneerd 'V.'. Tekst, centerfold: Plattegrond van Afrt en directe omgeving, kaartje bereikbaarheid getekend door KB, foto's, advertenties.