Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Pottenbakkerij / Pottenhandel

  • Tijdens restauratie werkzaamheden hoek Havik / Lavendelstraat (pand van de antiquair Ramselaar) zijn tientallen XVI/XVII min of meer gave potten in de grond gevonden; kennelijk resten van een pottenhandel. In de Blaffert (1755) komen twee pottenhandelaren als eigenaars van panden voor: no 407: Willem van Dijk op de Kamp (Huisgeld ( 10,-) en Jan (later Bart) van Zutphen. Deze laatsten bezaten 10 panden; het huisgeld van no 756 (hoek Havik / Papenhofstede) bedroeg ook ( 10,-; dat van de overige negen bedroeg minder - ( 2 tot ( 9); het ligt voor de hand dat de familie Van Zutphen het sociaal aantrekkelijkste pand zelf bewoonde; mogelijk heeft deze (vrij dicht in de buurt wonende) familie iets met deze potten-vondst van doen; deze familie zou dan vroeger eigenaar of huurder van het Ramselaar-pand geweest kunnen zijn.
  • Tijdens onderzoek op de plaats van de supermarkt van Albert Hein aan de Hellestraat is misbrand (zonder contekst) gevonden.
  • Bij een kleine opgraving (rond 1975) in de Kerkstraat is misbrand gevonden; mogelijk resten van aardewerkproductie; tijdens het grote onderzoek bij de bouw van het ROB-gebouw is deze gedachte niet bevestigd.
Referentie(s): A. Bruyn, Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht, Rotterdam, 1979; Brongers, 1988.