Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Poth', Stichting 'De Armen de

Sinds ca 1980 officieel vastgelegde naam; gelegen in de Pothof in NO van de stad is een voortzetting (XV) in de wijk Kamp van het Wandelhuis in het centrum van Afrt (Langestraat). De Stichting exploiteert een hofje; het complex (zie: Coninckstraat) bevatte:

  • Provenhuis (uit ca 1526) met een later bijgevoegde Regentenkamer; 1657 bouw van 6 huisjes grenzend aan N-zijde van provenhuis voor pestlijders of proveniers.
  • Pesthuis.
  • St Rochuskapel (Pestkapel).
  • Tabaksschuur (1669); in 1873 werd het Z-deel ingericht tot ziekenhuis; in 1879 werd het N-deel gesloopt en vervangen door 12 proveniers-woningen.

Oorspronkelijk stelden de Pothbroeders zich ten doel om, in de stad levende, armen door het verstrekken van levensmiddelen (uitdeling van proven) te ondersteunen. In XIX begonnen ze armen te huisvesten door exploitatie van een steeds groter wordend complex huisjes. In de periode 1500-1738 waren de Pothbroeders (mbv de Celzusters) actief op het gebied van de verpleging van Pestlijders.

Referentie(s): Van Bemmel, 1760 p.380-403; A.F. van Beurden, Stichting De Poth, JVFL 1929 23-30; FL 6 dec 1974 (speciaal nummer met een literatuuroverzicht door J. Hovy pp.31-32); Hovy, 1986 pp.30 en 77/79; FL 24 3/4 maart 1995 (speciaal nummer over de restauratie - eigenlijk is het archaiserende nieuwbouw - gerealiseerd door Den Beer Poortugael; A.J. van den Tol, De restauratie van de Poth-woningen in de jaren vijftig FL 7 april 1975 19; C. Lion Cachet, Schildering 'Het oordeel' van Jacob van Campen, Ons Amsterdam 26 (1974) no 11 329-331. [Het schilderij werd ca 1653 voor het Amsterdamse stadhuis gemaakt, door wijzigingen in de bouwplannen niet aangebracht, toen naar Amersfoorts stadsbestuur, thans in St Rochuskapel op het terrein van de Armen de Poth]; R. Bisschop, Armenzorg door de stichting 'Armen de Poth' te Amersfoort, 1562-1583, Zwolle, 1981, scriptie in GAA (over de uitdelingen aan behoeftigen); R. Bisschop, Het percentage armlastigen van de Amersfoortse bevolking in de periode 1529-1571, FL 15 no 2 okt 1983 22-25; R. Bisschop, Armenzorg door de stichting 'De Armen de Poth' te Amersfoort 1562-1583, FL 19 no 1/2 juni 1988 20-28; L.M.L. van Rijckevorsel, De Stichting 'De Poth': een lange geschiedenis in kort bestek, Amersfoort, 1990 [FL 22 no 3/4 nov 1992 42].