Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Politie

Oudtijds heette dit Justitie; een enkele maal gingen de dienaren van de schout zelf in de fout.

Referentie(s): Brongers, 1992.

Het begrip P in de huidige betekenis komt pas rond 1800 onder Franse invloed in zwang.

Referentie(s): JVFL 1902 63-67 (A.J. Valewink, Iets over de Amersfoortse Ratelaars in 1633).

Er was een politiebureau (1900-1942) op de W hoek Utrechtsestraat / tegenwoordige Stadsring. Dit werd in 1942 vervangen door het, afgebroken, bureau op de punt van Molenstraat en Torenstraat (1942-1977).

Referentie(s): M. van der Lubbe en B. Schoevaars, De sociaal-economische positie van de gemeentelijke politiebeambten te Amersfoort, Utrecht, 1983, cand scriptie in GAA; bespr: FL 16 no 2 dec 1984 36.