Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Pokken

Een besmettelijke virusziekte; koorts en puisten op huid en slijmvliezen; sinds XIII in W-Europa met veel slachtoffers, totdat Edward Jenner (1749-1823) eind XVIII de vaccinatie voorstelde; de eerste enting in Nederland vond te Rotterdam plaats in 1799; al in 1808 gaf de Maatschappij tot Nut van het Algemeen al uit: Eene huisselijke zamenspraak, waarin de inenting der koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeld. De laatste grote P-epidemie in Nederland vond in 1870/72 plaats. Alhoewel nog een enkele maal in Nederland een beperkte epidemie is voorgekomen, hebben deze, door de volgehouden vaccinatie-programma's, nooit meer tot een ramp geleid; rond 1977 is voor de laatste keer een P-geval op de wereld geregistreerd. Schaap

Referentie(s): J. Josselin-Broerse, De pokkenvaccinatie in drie Hollandse steden (1851-1872), Geschiedenis der Geneeskunde 3 (1996/97) mei no 5 275-284.