Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Plooierijen

Uiting van verzet tegen het toenmalige Ancien Régime; in 1703 speelden Pieter van Houten en Richard Saab (notaris) een leidende rol; dit leidde tot hun executie.

De deelnemers aan de P wilden dat er op ME wijze geloot zou worden bij de keuze van een nieuw stadsbestuur; zij verzetten zich tegen de praktijk dat e.e.a. onderling tussen vriendjes (regenten) 'geregeld' werd. De gevestigde orde (prinsgezinden) belegerde Afrt vanuit Utrecht; hierna was alles weer bij het oude. Crinius, Historiografie (Matthaeus) Morray, Pijpers, Verkiezing van de Magistraat

Referentie(s): W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij; onrust in Sticht en Oversticht (1703-1706), Amsterdam, 1976 [FL 8 sept 1976 46].

A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Een kwart eeuw burgerverzet in de beide Nederlanden (1698-1719), Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 99 afl 3 (1984) 408-434; H. Poots in DSA 12-4-1978, 19-4-1978 en 26-4-1978; Van Bemmel, 1760 p.977 e.v.; Hovy, 1960; Hovy, 1986 pp.108-110 en 121.