Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Pijpers (Pypers), Pieter

(Afrt 1748- Puntenburg of Hamersveld (Den Brink) 1805) Doorliep de Afrt Latijnse School; broer: Joannes P (militair -kapitein- deze sneuvelde tegen de Engelsen in Noord Holland, 1799); ouders bestemden hem tot RK priester; hij weigerde, daarom geen academie; naar Amsterdam, kantoorbediende bij de koopman in tabak P.A. Bolongaro Crevenna (liefhebber van letteren en wetenschappen, bezitter van een grote bibliotheek); daarna tabakshandel; vanaf 1780 Patriot; erelid van het 'Wapenoefenend Genootschap voor Stad, Land, en Vrijheid, binnen Amersfoort'; op 5 october 1784 declameerde hij (met muziek) De Vrijheid in Nederland, verdedigd in eene dichtkundige redevoering, ...., binnen de Stadsdoelen aldaar (uitg. in 1785) hierin wees hij er op dat er indertijd drie Afrts direct of indirect door Oranjehand gedood waren: Oldenbarnevelt, Van Houten en Saab, dit schiep naar zijn mening verplichtingen. In 1795 was hij voorzitter van het Comité Révolutionnair en hij plantte toen, bij het naderen der Fransen, de vrijheidsboom op de Hof (zijn echtgenote en dochter schonken daarbij chocolade!); 1795 lid van de Municipaliteit van Afrt; ook op nationaal niveau actief; daarna controleur-generaal der convooijen en licenten te Amsterdam; 's zomers op Puntenburg, zijn landgoed even buiten Amersfoort, daar schreef hij poezie (dit was door Bolongaro Crevenna gestimuleerd). Hij leverde toneelspelen aan de Franse Schouwburg te Amsterdam; voor zijn Eemlandsch Tempe (1803) ontving hij van het Afrt gemeentebestuur een zilveren geschenk; het leverde hem echter in de kennelijk wat kritischer Kunst- en Letterbode een zodanig schimpschrift op, dat hij met dichten stopte; verbitterd stierf hij een jaar daarna. Hij is auteur van 24 werken vervaardigd tussen 1776 en 1805; hieronder veel treurspelen en enkele zangspelen met kunstwerken en balletten; had soms als pseudoniem P. Stichtenaar.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.123 en 127/128; F.van Echten, Pieter Pypers (1748-1805); Een bio-bibliografische studie, Amersfoort, 1982, scriptie in GAA; bespr: FL 15 no 1 april 1983 8-9; zie ook: FL 20 no 3/4 dec 1989 49; AaBWN; UbE I pp.152-158. Societeiten, Tempe(2) Wijs, de.