Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Pesthuis en Pestkapel

Stichtingsjaar Pesthuis onbekend; in 1500 was het Pesthuis in gebruik; er waren twee afdelingen: één voor rijke, één voor arme Pest-lijders (Referentie(s): Rommes, 1991 tekening op p.101) de laatste pestlijders werden er in 1667 verpleegd; in 1738 uit functie; hierna vergaderde het Muziekcollege er tot 1776; aan het eind XVIII was de Latijnse school er mogelijk gevestigd; daarna kazerne.

Het Pesthuis is in 1892 afgebroken; er kwamen 12 proveniers-woningen, behorend bij Stichting 'De Armen de Poth'.

De Pestkapel, gebouwd begin XVI, staat op het terrein van de Stichting 'De Armen de Poth' op de hoek Coninckstraat/Pothstraat; is gewijd aan Sint Rochus, schutspatroon van de pestlijders. St Rochuskapel

Referentie(s): Heyligers, 1901/02; Hovy, 1986 pp.30 en 79-82.