Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Pamflet

Klein drukwerk (boekjes of losse velletjes) waarin de auteur melding maakt van zaken die hem wel of niet zinnen; hun functie is overgenomen door het ingezonden stuk in de krant; ook in Afrt zijn een aantal P verschenen, o.a.: Haagse en Amisfoortse Krukkendans ... door ... Johan Frederik Zwetzer ... Jacob Visvliet etc etc, Londen, James Warnar, 1695.

Referentie(s): JVFL 1896 31-36 (auteur: Frederiks); J.A. Brongers, Vier eeuwen drukkers- en uitgeversactiviteit in Amersfoort, in: Brongers e.a. (red), 1989 164-184 spec. 171.

Zie ook: Musiecqzaal