Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Padtbrugge, Robertus

(Parijs 1637-Afrt 1703) Studeerde in Deventer, Groningen en Leiden; hier promoveerde hij tot med. dr.; 1664 in dienst (opperkoopman) van de VOC; 1677: gouverneur van Ternate, later van Ambon; speelde een rol in het Aziatisch natuuronderzoek; getroffen door een verlamming, waardoor hij moeilijk kon schrijven; vanaf 1689 in Afrt; voor de tweede maal gehuwd met Catharina Thiens; raadslid (1694-1703).

Referentie(s): FL 14 no 4 dec 1982 95 (verzoek om inlichtingen o.a. door J. Heniger); biografie: H.J. Pabbruwe (nazaat), Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Afrt 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie, Kloosterzande, 1994 [FL 24 3/4 maart 1995 62].