Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Pachtersoproer

In vroeger tijd werden de belastingen door bepaalde personen gepacht voor een bepaalde som geld; deze personen zorgden dan voor de inning bij de belastingplichtigen; deze 'privatisering' leidde vaak tot misstanden en krachtige 'inningspractijk'. In 1747 en 1748 braken hierover in den lande onlusten uit. In Afrt speelde deze kwestie tussen juni en november 1748. Hoewel geen wezenlijke hervormingen plaats vonden, verbeterde de inningspractijk enigszins.

Referentie(s): Sprok XXXII-XLI. Langenwagen gaf er een boekje over uit.