Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Oxaal ook wel oksaal of doxaal

Galerij tussen koor en kerkschip, waarop tijdens de Rooms Katholieke eredienst, de zangers werden opgesteld; de Joriskerk bezit nog, als een van de weinige Nederlandse kerken na de Beeldenstorm (1566), een mooi O uit zandsteen. Datering: ca 1510. Maker: de beeldhouwer Willem Backerweerd alias Willem van Utrecht.

Referentie(s): K. Emmens, Het doxaal in de Sint-Joriskerk te Amersfoort, Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (1995) no 3/4 81-90 (samenvatting in: Nieuwsblad 44 januari 1996 1-2.

Zie ook: Alkmaar