Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Oven, M.J. van

(ca 1850) Conrector, Latijnse School; mogelijk tevens leraar Duits (vóór 1853) van de Latijnse School; vertaalde uit het Duits (?na zijn emeritaat):

Pub. C. Schöpfer, De aarde staat stil; bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, noch om de zon beweegt, Utrecht, 1853 en

Carl Sigismund, Natuur en Landbouw in betrekking tot elkander beschouwd, Utrecht, 1853, (vertaling en inleiding van M.J. van O).

Zie ook: Zijde