Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Oorkonde van 777

In 777 schonk Karel de Grote zitting houdend te Nijmegen aan de bisschoppelijke kerk te Utrecht een aantal landgoederen en woeste gronden. Van deze acte is een copie uit XII bewaard gebleven. Er is hierin sprake van een gouw (pagus) Flethite; een rivier Hemus; een villa Lisiduna (Leusden) en van 4 Foreesten (bossen waarin uitsluitend de landsheer het jachtrecht bezat).

Zie ook: Mocoroht, Schenkingsacte