Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming, RK kerk van;

Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming, RK kerk van; ook wel Elleboogkerk; soms wordt in de volksmond wel theologisch foutief gesproken van OLV Hemelvaart (Hemelvaart is echter actief - OLV gaat zelf -, opneming is passief - OLV wordt gehaald -). Deze kerk is gelegen op de hoek Kromme Elleboogsteeg / Langegracht; oorspronkelijk een statie ingericht door de Carmelieten (1638); 1783 bouw kerk; 1851 (na het herstel van de bisschoppelijke hierarchie) zeer vergroot tot Waterstaatskerk. Sint Anna

Er was ook een relatie met de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan 't Zand; zij fuseerden in 1963.

Referentie(s): C.A. van Kalveen, De Statie van de Kromme Elleboog (1638-1963), Ms in Amersfoorts Gemeentearchief [FL 8 juni 1976 16];

H.A.M. Kuiper, De vergroting van het kerkgebouw in 1851 in: Parochiegids van St Franciscus Xaverius ('t Zand) 1971 15-17; Henk Kuiper en W. v.d. Pas, 1630-1980; uit het Dagboek van Frans Zand en Maria Elleboog, Amersfoort, 1980.

Ook: H.J. Poots, Het torentje van 'de Elleboog' is terug, DSA dd. 18 sept 1985. De kerk was sinds 1963 niet meer als zodanig in gebruik; er was een architectenbureau in gevestigd; het torentje was in 1971 bij de restauratie verwijderd, maar werd in 1985 herbouwd.