Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Ondergrond van Amersfoort

Deze bestaat uit pleistoceen zand en door menselijke activiteit ontstane ophogingslagen van een mengsel van huis- en handwerks-afval, klei, zand en veen (dikte ca. 1 tot 4 m); een enkele maal ligt er een laagje schelpen (Eemien; Geologie) op het pleistocene zand.

Referentie(s): Brongers/Van Tent, 1981.

Zie ook: Archeologie