Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Observantenklooster of Minderbroederklooster

Observantenklooster of Minderbroederklooster gelegen aan de Westsingel 46. Gebouwd tussen 1471-1479 door Franciscaner monniken, die wegens hun strenge opvatting van de kloosterregels Observanten [= Gehoorzamenden] werden genoemd; 1495 verbrand en herbouwd; 1579 secularisatie; deels ingericht tot schuttersdoelen en Logement De Doelen; bekend door zijn fraaie en grote (tot de Stadsmuur reikende) Tuin. 1804 Logement opgeheven; artillerieschool; 1816-1826 Werkinstituut tot Wering der Bedelarij; (brandweer)kazerne. In een ander deel: 1693-1733 stedelijk Glashuis. 1780 tabakshandelaar Abraham Cohen koopt een stuk en bouwt er een huis; 1817-1974 Stadhuizen.

De Minderbroeders hielden in 1674 nog diensten in een deel van het daartoe ingerichte deel van het O (later in gebruik bij het Glashuis); de eigenlijke kapel was al in 1587 afgebroken.

Referentie(s): J. Hovy, De Minderbroeders en hun kapel in 1674, FL 7 nov 1975 54-55 (hierin het onjuiste bericht dat de kapel in 1674 er nog was). Voor het Glashuis: Glasproductie.

[FL 10 no 3 sept 1978 54-55 en G. Berends, Documentatierapport voormalig Observantenklooster Amersfoort, Zeist, 1978, typoscript in GAA].

FL 14 no 2 sept 1982 pp. 26-53 (speciaal nummer).

Diverse auteurs, Observantenklooster Amersfoort: Projekt van de A.W.N. afd Vallei en Eemland, 1982; bespr: FL 16 no 2 dec 1984 36-37 [over historie en archeologie].

[H. Poots in DSA 18-8-1982 en 1-9-1982]