Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Novesius

Novesius gelatiniseerde naam, zijn geboorteplaats aangevend, van Johannes Krumm; ook wel Crommius; (Neuss ca 1485-Amersfoort 1565) Tussen 1550 en 1555 rector van de Latijnse school; zijn biografie werd in de vorm van een lijkrede geschreven door zijn opvolger, de rector Nicolaas Edanus; deze lijkrede werd in 1565 door Jacob Buys en Adriaan Jansz (boekhandelaren) uitgegeven; het is oudst bekende uitgave van een boek te Afrt.

N kreeg zijn opleiding in Deventer, Afrt en Leuven; daarna leraar aan de Latijnse School te Afrt. Vervolgens rector te Culemborg, Utrecht, Sneek, Leeuwarden, Zwolle, Nijmegen en Afrt.

Volgens het Archief van het St-Pietersgasthuis (inv. nr. 1) is hij daar op 5 juli 1565 overleden en 7 dagen later in de St Joriskerk begraven.

Referentie(s): Van Veen-Noordegraaf / Brongers, 1994. Zie ook: FL 24 1/2 (mei 1994) 12-16 en UbE II.