Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Nijkerk

Plaats ca 10 km NO van Afrt in de provincie Gelderland aan de weg naar Putten en Harderwijk; N valt wel niet in ons topografisch kader, maar rondom N vond Tabaksteelt plaats; aangezien de handel in tabak zich grotendeels in Afrt afspeelde zijn contacten tussen deze plaatsen (vanaf XVII) begrijpelijk; maar ook al vroeger (1444; Mariawonder) was er contact.

De 'tabaks-contacten' vonden in hoofdzaak plaats via de joodse families Italiaender en Van Rees; deze hadden zelfs zitting in het stadsbestuur van N. Er was zo'n grote, net als in Afrt algemeen geaccepteerde, joodse gemeente dat er in 1801 aan Het Singel een synagoge (afgebroken in 1954) gesticht werd; er was ook een joodse school aan de Kloosterstraat. Aan de Oude Amersfoortseweg in Nijkerkerveen was en is nog een joodse begraafplaats. Begin XIX ging de gefortuneerde joodse Jacob Marcus over tot het christendom.

In 1636 werd, na een schenking van ( 4000,- door het echtpaar Wouter van Hennekeler en Elisabeth Schouten, het St Catharinenklooster omgezet in een weeshuis.

Referentie(s): Bea Berndsen, 'En een jood is altijd een goede inwoonder ...'; De joodse gemeenschap in Nijkerk in de achttiende en negentiende eeuw, doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht, juni 1997.

Zie ook: Amerongen, Diermen, van Elst, Haselen, van Joden (begraafplaats) Pannekoek, Pijpekamp